COPA CATALANA – 12, 13 i 14 D’OCTUBRE

 • 12 May 2017

COPA CATALANA

Nivell 1

CLUB PATÍ VELA BARCELONA

ANUNCI DE REGATA

El Club Patí Vela Barcelona, per delegació de l’ADIPAV i la Federació Catalana de Vela, es complau en anunciar la celebració de la Copa Catalana per a la classe de Patí de Vela i Patí de Vela Júnior, durant els dies 12,13 i 14 d’octubre del 2018

 

 1. REGLES

1.1          La regata es regirà per les regles de regata tal i com es defineixen al Reglament de Regates a Vela de l’ISAF 2017-2020 (RRV).

1.2          Publicitat – L’autoritat organitzadora podrà obligar als participants a portar publicitat dels patrocinadors de l’esdeveniment en el casc.

 

 1. REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ

2.1          Tots els participants hauran de complir amb els requisits d’Elegibilitat reflectits a la Reglamentació 19 de la ISAF i les Prescripcions RFEV a dita reglamentació.

2.2          Els participants hauran d’estar en possessió de la llicència federativa d’esportista de 2018 i del carnet de l’ADIPAV.

2.3          No es permetrà la substitució d’un patró inscrit.

 

 1. INSCRIPCIONS

3.1          Us adjuntem el formulari d’inscripció.

3.2          L’inscripció s’haurà de realitzar abans del 11 d’octubre del 2018. El comitè organitzador es reserva el dret a acceptar inscripcions rebudes desprès d’aquesta data.

 

 1. REGISTRE DE PARTICIPANTS

4.1          Cada participant s’haurà de registrar, firmar i confirmar personalment el formulari d’inscripció a l’Oficina de Regates abans de les 11:00 del dia 12 de d’octubre del 2018.

4.2          Les Instruccions de Regata seran entregades en el moment del registre a petició del participant.

 

 1. OFICINA DE REGATA

5.1          L’Oficina de Regata estarà situada a l’edifici principal, a l’oficina del CLUB PATÍ VELA BARCELONA.

 

 1. EMBARCACIONS I EQUIPAMENT

6.1          En cas de danys, les embarcacions i/o l’equipament, aquests només podran ser substituïts amb l’autorització escrita del Mesurador de Regata, el Comitè de Regata o de Protestes.

 

 1. PROGRAMA ESPORTIU I SOCIAL

7.1          El programa de la COPA CATALANA és el següent:

DIA HORA ACTE
12 d’octubre del 2018 11:00h Formalització Inscripcions
11:30h Reunió de patrons
13:00h Senyal atenció 1ª prova
13 d’octubre del 2018 13:00h Senyal d’atenció
14 d’octubre del 2018 13:00h Senyal d’atenció
Al finalitzar les proves del dia Acte d’entrega de premis

7.2          La reunió de patrons tindrà lloc a la zona de varada del CLUB PATÍ VELA BARCELONA.

7.3          El dia 14 d’octubre del 2018, no es podrà donar sortida més tard de les 15:30h.

 

 1. FORMAT DE COMPETICIÓ

8.1          S’ha programat 1 prova diària.

8.2          S’hauran de completar un mínim d’una prova per a la validesa del Trofeu.

8.3          Hi haurà una única classificació per als grups sènior de 1ª categoria i de 2ª categoria, i una altre de júniors infantils i juvenils.

 

9 PUNTUACIÓ

9.1          S’aplicarà el sistema de puntuació a la baixa (RRV Apèndix A4).

 

10 PREMIS

10.1        S’especificarà al TOA durant el transcurs de la regata.

 

 1. RESPONSABILITAT

11.1        Tot participant a l’esdeveniment ho fa sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè Organitzador, els Comitès o qualsevol persona o organisme involucrat a l’organització de l’esdeveniment rebutja qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys, lesions o molèsties que esdevinguessin a persones o coses tant a terra com a mar, com a conseqüència de la participació a les proves emparades per aquest Anunci de Regata.

 

Es crida l’atenció sobre la Regla Fonamental 4 de la Part 1 del RRV, que estableix:

“Es d’exclusiva responsabilitat d’un patró decidir si participa a una prova o si continua en regata”.

 

 1. INFORMACIÓ

Per a més informació, si us plau contacti amb l’oficina del CLUB PATÍ VELA BARCELONA:

Telèfon: 670.089.879

E-mail: info@pativelabarcelona.com

Horari d’oficina: De Dilluns a Divendres de 09:00h a 18:00h

Dissabte i Diumenge de 10:00h a 17:00h

FULL INSCRIPCION (1)

Leave a Comment