C.P.V.B

Rem en llagut català

El llagut català és una embarcació de rem de banc fix on la tripulació està formada per 8
vogadors més un timoner. El rem és un esport molt complert, d'equip i amb un alt component social

Cursos

Realitzem cursos regulars de llagut català en un entorn privilegiat com és la platja de la Barceloneta i el mar mediterrani

Informació

Dies: dos diumenges consecutius en horari de 12:00 a 13:30 hores
Preu: 35€

Què inclou

Material i serveis

Accés a vestuaris

Dutxes

Assegurança

Recomanacions

Roba esportiva (samarreta tècnica i malles/pantalons curts), bidó d’aigua, gorra i protecció solar